Bärbel Girardin

Fraktionssprecherin Bezirksausschuss Stadtbezirk 16

Bärbel ist seit 2020 Mitglied des Bezirksausschuss Ramersdorf-Perlach.