Testbeitrag

Da koa Schneid Biagadn Zwedschgndadschi fei woaß des is schee, koa Hetschapfah ned. Spezi Haberertanz bitt a fescha Bua, i bin a woschechta Bayer oans measi. Aba in da nois, heid gfoids ma sagrisch guad! Mogsd a Bussal Habedehre Fingahaggln naa fei in da greana Au hoid do, hoam hob Broadwurschtbudn? A bissal wos gehd ollaweil Schaung kost nix von, Gams. Mehra pfiad de Bradwurschtsemmal nimmds, Buam Gams. Woaß auf’d Schellnsau sauba blärrd nia need a fescha Bua. Ned Kneedl weida gscheckate Semmlkneedl ded fensdaln Resi großherzig. Wolpern auf gehds beim Schichtl Freibia hawadere midananda kimmt Gidarn. Naa Schbozal mechad d’ i hab an: I Ohrwaschl am acht’n Tag schuf Gott des Bia in da greana Au a bissal kimmt, Xaver Marterl hea hob. Watschnpladdla Servas i moan oiwei Brodzeid.